0
test Fb connect

Inovativna embalaža

hermetična

Innovative packaging
that ensures 0 contact
with the exterior and
0 contact with
metal parts
thanks to :

Hermetični zaklopki
3 ventilom za preprečevanje kontaminacije
Troslojnemu
zaščitnemu
žepu
A retractable
anti-waste liner