Uporaba piškotkov na
www.laroche-posay.si

Upravljavec te spletne strani je L'Oreal Slovenija d.o.o. Naše spletno mesto uporablja spletne piškotke, ki se shranijo na napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta in so bili že nameščeni, nekateri pa nam omogočajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletnega mesta in anonimno spremljanje uporabe spletnega mesta. Če se z uporabo strinjate, to izrazite s klikom na gumb "DOVOLI". V kolikor tega ne boste storili in boste nadaljevali z brskanjem po spletnem mestu, bomo nastavili piškotke nujne za delovanje spletnega mesta in analitiko, med tem ko bodo piškotki tretjih mest blokirani. Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov lahko preberete tukaj, kjer lahko kasneje svojo odločitev o uporabi piškotkov tudi spremenite.

ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE OBČUTLJIVE KOŽE
Home  >  Terms of use for the site

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Pogoji uporabe spletnega mesta www.laroche-posay.com

Dobrodošli na spletnem mestu posvečenemu blagovni znamki La Roche-Posay, ki je dostopno na sledečem URL naslovu: www.laroche-posay.com ("Spletno mesto").
Prosimo, da si podrobno preberete sledeče Pogoje uporabe, ki pogojujejo uporabo pričujočega Spletnega mesta. Z uporabo tega Spletnega mesta se smatra, da ste brezpogojno sprejeli pričujoče Pogoje uporabe.
Spletno mesto je bilo razvito in objavljeno s strani družbe Cosmétique Active International, a société en nom collectif, z osnovnim kapitalom 18.630 evrov, katere sedež se nahaja na naslovu 28, rue du Président Wilson, 03200 – Vichy (Francija). Podjetje je registrirano v registru kraja Cusset, pod številko 350 760 559. Elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com (v nadaljevanju "Družba" ali "mi").
Upravitelj spletnega mesta: Michael PIERLOVISI.
Spletno mesto gostuje pri Verizon France, podjetju, katerega kontaktni podatki so objavljeni dalje na dnu pričujočega dokumenta.

1. Dostop do mesta

Če želite dostopati in uporabljati pričujočo Spletno mesto, morate biti odrasla oseba (18 ali več let) in morate imeti na razpolago veljaven elektronski naslov. V primeru, da ste mladoletni, potrebujete predhodno pooblastilo staršev.

Morda bo od vas zahtevano, da izpolnite obvezna polja v obrazcu, ki so označena z zvezdico. V tem primeru, bo od vas zahtevano, da ta polja izpolnite preden vstopite na Spletno mesto. Vsaka netočna ali nepopolna registracija ne bo sprejeta.

S tem potrjujete, da so podatki, ki ste nam jih predložili in kateri so shranjeni v naših informacijskih sistemih, točni ter veljajo kot dokazilo vaše istovetnosti. Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnihkoli morebitnih spremembah tovrstnih podatkov.

Dostop do Spletnega mesta in/ali nekaterih njegovih Segmentov lahko zahteva uporabo osebnih dostopovnih kod. V tem primeru morate sami določiti korake, ki zagotavljajo zaupnost tovrstnih kod. Seveda jih lahko nato kadarkoli spremenite. Vseeno pa je lahko število poskusov za dostop do Spletnega mesta in/ali njegovih Segmentov omejeno z namenom zaščite pred goljufivo uporabo tovrstnih kod. V primeru, da ste opazili kakršnokoli goljufivo uporabo, nas prosimo obvestite.

V primeru nesoglašanja s pravili, opisanimi v pričujočih Pogojih uporabe, si pridržujemo pravico, da vam začasno onemogočimo dostop do Spletnega mesta. V tem primeru vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.
Čeprav se trudimo, da bi bilo Spletno mesto stalno dosegljivo, vam ne moremo zagotoviti dostopa v vseh okoliščinah. Zlasti v primerih vzdrževanja, posodabljanja ali drugih primerih, ki so izven našega nadzora, je lahko dostop do Spletnega mesta prekinjen.

2. Intelektualna lastnina

Spletno mesto in njegovi sestavni deli (npr. znamke, slike, besedilo, video vsebine ipd.) so zaščiteni z zakonom o varovanju pravic intelektualne lastnine. Razvoj tega spletnega mesta predstavlja veliko investicijo in skupno delo naših ekip. Iz tega razloga, razen če ni drugače dorečeno v pričujočih navedbah, vam ne priznavamo nikakršnih pravic, ki presegajo posvetovanje Spletnega mesta za striktno lastne in zasebne namene. Vsakršna uporaba, reprodukcija ali prikazovanje Spletnega mesta (v celoti ali delno) ali njegovih sestavnih delov na kateremkoli mediju, za druge namene, vključno vendar ne izključno omejeno na komercialne namene, ni dovoljeno. V izjemnih okoliščinah vam lahko izrecno dovolimo reprodukcijo in/ali prikazovanje celotnega ali posameznega dela Spletnega mesta na določenem mediju. Vse zahteve za tovrstna dovoljenja morajo biti predložene vnaprej, na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com

3. Uporaba spletnega mesta

Na tem mestu vas želimo opomniti, da uporaba Spletnega mesta zahteva, da razpolagate z ustrezno strojno in programsko opremo, ki je potrebna za uporabo Interneta.

Dalje vas želimo opomniti, da Internet ne zagotavlja popolne varnosti, razpoložljivosti in integritete pri prenosu podatkov, zato posledično ne moremo nositi odgovornosti v primerih napak, izpustitve, izbrisa, zamud in okvar (vključno vendar ne izključno zaradi morebitnega delovanja virusov) na komunikacijskih linijah, strojni ter programski opremi, ki niso podvržene našemu nadzoru, ter v primerih nedovoljene uporabe ali morebitnega zmanjšanja obsega vsebin, objavljenih na pričujočemu Spletnemu mestu.

a. Splošne obveznosti uporabnika

Spoštujemo vrednote strpnosti in spoštovanja pravic drugih oseb. Iz tega razloga pričujoče Spletno mesto ne sme v nobenih okoliščinah biti uporabljeno kot medij za širjenje rasističnih, nasilnih, ksenofobnih, zlonamernih, obscenih ali protizakonitih vsebin.

Z uporabo pričujočega spletnega mesta soglašate, da ne boste:

 • širili žaljivih, obrekljivih, nedovoljenih ali zlonamernih vsebin, ki posegajo v pravice do zasebnosti ali podobo družbe, s spodbujanjem nasilja ter rasnega ali etničnega sovraštva;
 • uporabljali pričujočega Spletnega mesta za politične, promocijske ali namene spreobračanja;
 • objavljali promocijskih ali oglaševalskih vsebin;
 • odvračali vsebine iz Razpravljalnega foruma od namena, za katerega je ta namenjen, vključno vendar ne izključno z uporabo foruma kot storitve za zmenke;
 • širili informacije ali vsebine, ki lahko razburijo čustveno občutljivost mladih;
 • izvajali nelegalne aktivnosti, vključno vendar ne izključno s poseganjem v pravice, ki pripadajo programski opremi, označbam, fotografijam, slikam, besedilu, video materialu itd.

Še posebej bi želeli poudariti, da morate spoštovati vse pravice in/ali dovoljenja, ki pripadajo vsakršni uporabni vsebini, ki jo želite objaviti na pričujočem Spletnem mestu. V tem primeru vam priporočamo, da ne objavljate vsebin (zlasti fotografij), ki prikazujejo sodobne arhitekturne enote, oglaševalske stvaritve, slike oblačil, na katerih se lahko pojavlja blagovna znamka (začetnice, logotipi, barva koda blagovne znamke ipd.). Poleg tega vas opozarjamo, da vsebina (vključno vendar ne izključno s fotografijami in video materialom), ki prikazuje mladoletne osebe, ne bo sprejeta za objavo na pričujočem Spletnem mestu.

b. Specifične določbe za nekatere Segmente

Na pričujočem Spletnem mestu vam bodo lahko na razpolago ponujeni različni Segmenti: Prenosljive vsebine, Spletne aplikacije, Uporabniške vsebine, Razpravljalni forum itd. (v nadaljevanju "Segmenti").

(i) Prenosljiva vsebina

Na pričujočem Spletnem mestu bomo morda ponudili na razpolago vsebine, ki jih bo dovoljeno prenesti na vaš računalnik ("Prenosljive vsebine"). Pri prenosu ali uporabi tovrstnih Prenosljivih vsebin se smatra, da soglašate z uporabo le-teh skladno s pričujočimi Pogoji uporabe.

Kar zadeva zakonska določila za zaščito avtorskih pravic, vam zagotavljamo ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe Prenosljivih vsebin za lastno in zasebno uporabo, brez plačila licenčnine. Vsakršna reprodukcija, predstavitev, modifikacija ali distribucija Prenosljivih vsebin mora biti podvržena predhodnemu dovoljenju z naše strani. Vse zahteve za tovrstna dovoljenja morajo biti predložene vnaprej, na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com.

(ii) Spletne aplikacije

Na pričujočem Spletnem mestu bomo morda ponudili na razpolago programske aplikacije ("Spletne aplikacije"). Kar zadeva zakonska določila za zaščito avtorskih pravic, vam zagotavljamo ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe Spletnih aplikacij za lastno in zasebno uporabo, brez plačila licenčnine. Pri tem soglašate, da ne boste modificirali, adaptirali, reproducirali, popravljali ali distribuirali Spletnih aplikacij ali katerihkoli označb ali napisov, ki so izvzeti iz tovrstnih Spletnih aplikacij in/ali njim sorodnih medijev.

Prosimo vas, da nas v primeru kakršnihkoli možnih nepravilnosti, ki zadevajo Spletne aplikacije, obvestite na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com. Po naših najboljših močeh in v najkrajšem možnem času, se bomo potrudili odpraviti vsakršne morebitne nepravilnosti.

(iii) Uporabniške vsebine

Na pričujočem Spletnem mestu bomo morda ponudili na razpolago prostor namenjen uporabniškim vsebinam, kot so npr. besedila, fotografije, video material ipd. ("Uporabniške vsebine").

Uporabniške vsebine, ki jih lahko objavite na pričujočem Spletnem mestu, predstavljajo predvsem vašo lastno izbiro in spadajo izključno pod vašo odgovornost. Vseeno bi vas želeli opomniti, da Uporabniške vsebine ne smejo biti v nasprotju z veljavnimi zakoni ali sprejetimi moralnimi standardi in ne smejo nikakor posegati v pravice drugih oseb. V tem obziru si pridržujemo pravico kadarkoli odstraniti Uporabniške vsebine, ki so nedvoumno protizakonite in/ali nasprotujejo sprejetim moralnim standardom in/ali posegajo v pravice drugih oseb.

Prosimo, da nas v primeru odkritja kakršnihkoli Uporabniških vsebin, ki so domnevno v nasprotju z veljavnimi zakoni in/ali sprejetimi moralnimi standardi in/ali tukaj navedenimi načeli in/ali posegajo v pravice drugih oseb, obvestite na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com.

(iv) Razpravljalni forum

Na pričujočem Spletnem mestu bomo morda ponudili na razpolago prostor, ki je namenjen komuniciranju z drugimi uporabniki ("Razpravljalni forum").

Razpravljalni forum mora biti uporabljen v soglasju z veljavno zakonodajo, sprejetimi moralnimi standardi in tukaj navedenimi načeli ter v skladu s pravicami drugih oseb.

Prosimo, da nas v primeru odkritja kakršnihkoli komentarjev, ki so domnevno v nasprotju z veljavnimi zakoni in/ali sprejetimi moralnimi standardi in/ali tukaj navedenimi načeli in/ali posegajo v pravice drugih oseb, obvestite na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com.

4. Information contained on the site

a. Splošna določila

Nenehno se trudimo vam posredovati točne in ažurne informacije. Ker pa prenos podatkov in informacij preko Interneta ni vedno popolnoma tehnično zanesljiv, vam ne moremo zagotoviti točnosti vseh podatkov, ki so vključeni v pričujočem Spletnem mestu.

Poleg tega želimo poudariti, da se netočnosti in pomanjkljivosti informacij, razpoložljivih na pričujočem Spletnem mestu, lahko pojavijo zlasti zaradi posegov tretjih oseb. Posledično vas prosimo, da nas v primeru kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti, obvestite na elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com.

b. Informacije o izdelkih in storitvah

Če ni drugače urejeno, izdelki in storitve, ki vam jih predstavljamo na tem mestu, ne predstavljajo prodajne ponudbe, temveč splošno predstavitev linije izdelkov in storitev, katere ponujamo v državi, kjer je pričujoče Spletno mesto objavljeno.

c. Nasveti in orodja za diagnozo

Nasveti, ki so razpoložljivi na pričujočem Spletnem mestu in/ali orodja za diagnozo, so preproste simulacije, katere so namenjene za dosego strokovnega kozmetičnega nasveta.
Okvirne informacije, ki jih ta ponujajo, v nobenem primeru ne nadomeščajo medicinske diagnoze ali klinične konzultacije, niti niso nadomestilo medicinskim zdravljenjem.
Posledično vam ne moremo v celoti zagotoviti zadovoljivega nasveta, ki je rezultat uporabe tovrstnih orodij in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za morebitno uporabo le-tega.

Za vse dodatne informacije ali v primeru dvoma, vam priporočamo, da obiščete vašega osebnega zdravnika in/ali nam pišete na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com.

d. Hiperbesedilne="" povezave

Hiperbesedilne povezave znotraj Spletnega mesta vas lahko pripeljejo na Spletna mesta, ki so objavljena s strani tretjih oseb in pri katerih nimamo nikakršnega nadzora nad njihovo vsebino. Posvetovanje tovrstnih Spletnih mest tretjih oseb, do katerih hiperbesedilne povezave so v pričujočem Spletnem mestu vključene z namenom poenostavitve brskanja po Internetu, je posledično povsem vaša lastna odločitev in spada izključno pod vašo odgovornost.

Dalje, če želite ustvariti hiperbesedilno povezavo na pričujoče Spletno mesto, nam morate predhodno predložiti zahtevo za dovoljenje, katero lahko pošljete na sledeči elektronski naslov: webmaster@laroche-posay.com.

e. Piškotki

Piškotki so majhne datoteke, ki ostanejo zabeležene v vašem računalniku med brskanjem po Spletnih mestih (npr. obiskane strani, ura in datum obiska ipd.) in katere se lahko odčitajo pri vašem naslednjem obisku istega Spletnega mesta.

Da bi izkoristili vse funkcionalnosti Spletnega mesta, je priporočljivo na vašem brskljalniku omogočiti sprejemanje piškotkov. Pri tem želimo poudariti, da nam ti piškotki ne omogočajo ugotoviti vaše istovetnosti, čas hranjenja informacij, ki so jih piškotki zabeležili na vašem računalniku pa znaša 6 mesecev.

Vseeno pa vas želimo poučiti, skladno s priporočili Francoskega organa za varstvo podatkov, da lahko preprečite sprejemanje piškotkov, in sicer z ustrezno nastavitvijo vašega brskalnika (informacije glede nastavitev so dostopne na http://www.cnil.fr, pod naslovom "cookies").

5. Zasebnost in osebni podatki

Morda bomo morali zbrati osebne podatke, ki vas zadevajo, zlasti ko: (i) se želite registrirati zaradi storitve; (ii) želite prenesti Prenosljive vsebine; (iii) želite uporabiti določen Segment in/ali orodje za diagnozo; (iv) se želite registrirati zaradi igre/natečaja; (v) nam želite poslati elektronsko pošto; (vi) želite odgovoriti na anketo ali raziskavo. Ti osebni podatki bodo podvrženi avtomatski obdelavi in bodo lahko uporabljeni v tri različne namene:

 • Statistične raziskave: vaše osebne podatke sestavimo in raziščemo z namenom določitve vašega profila, s čimer bodo naše storitve še bolj prikrojene vašim pričakovanjem. Te statistične raziskave so strogo zaupne narave;
 • Spremljanje odnosov s strankami: Če nam pošljete sporočilo, bodo ti podatki shranjeni in uporabljeni z namenom pošiljanja odgovora na vaše vprašanje in zagotovitve spremljanja le-tega;
 • Nudenje storitev: pošiljanje spletnih okrožnic (newsletter), dostop do določenih svetovalnih mest itd.
 • Poleg tega, in če ste nam to izrecno dovolili z označitvijo namenskega potrditvenega polja, lahko vaše podatke prenesemo našim partnerjem.

6. Modificiranje spletnega mesta in spreminjanje pogojev uporabe

Morda se bo zgodilo, da bomo modificirali vsebine in informacije, ki so vključene v pričujočem Spletnem mestu, kot tudi spremenili pričujoče Pogoje uporabe, vključno vendar ne izključno z namenom usklajevanja z novo ustrezno zakonodajo in/ali uredbami in/ali z namenom izboljšanja Spletnega mesta. Vse morebitne modifikacije in/ali spremembe bodo integrirane v pričujoče Pogoje uporabe.

7. Gostovanje

Pričujoče spletno mesto gostuje pri podjetju Verizon France, sedežem podjetja na naslovu TourFranklin, 100/101 Terrasse Boieldieu – La Défense – 92800 Putaux Francija, siret 398 517 169 RCS Nanterre.

8. Ali zbiramo podatke o vašem ip-naslovu in ali uporabljamo piškotke?

IP-NASLOVI

Za namene sistemske administracije in poročanja našim oglaševalcem, lahko zbiramo podatke o vašem računalniku, vključno s podatki o vašem IP-naslovu (kadar je to mogoče), operacijskem sistemu in tipu brskalnika. Pri tem gre zgolj za statistične podatke o vzorcih brskanja naših uporabnikov, po katerih vas nikakor ni mogoče identificirati kot posameznike.

PIŠKOTKI

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna datoteka, ki jo spletna stran prenese v bazo piškotkov na trdem disku vašega računalnika in s pomočjo katere si lahko spletna stran zapomni, kdo ste.

Uporabljamo jih, ker vam pomagajo pri hitri navigaciji po naši spletni strani in za opravljanje določenih funkcij. Piškotkov ne uporabljamo za shranjevanje kakršnihkoli osebnih podatkov, ki bi jih lahko kdorkoli prebral oziroma interpretiral. Piškotkov ne uporabljamo za sledenje vaši uporabi interneta po tem, ko zapustite našo spletno stran.

Ali je v mojem interesu preprečiti njihovo uporabo?

Zaradi pomembne vloge piškotkov pri pospeševanju ali omogočanju uporabe spletnih strani oziroma njenih procesov, vam lahko onemogočenje piškotkov prepreči uporabo nekaterih delov naše spletne strani. Podrobnejša pojasnila o uporabi piškotkov so navedena na spodnjem seznamu, kot tudi na strani s piškotki tretjih spletnih mest. V nadaljevanju vam je na voljo gumb, s katerim lahko sprejmete ali zavrnete uporabo naslednjih piškotkov: performančni piškotki in piškotki tretjih spletnih mest. V primeru piškotkov tretjih spletnih mest je ob njih razlaga, kako jih lahko blokirate (kjer je to mogoče).

Ob kasnejših obiskih naše strani si lahko kadarkoli premislite in s pomočjo gumbov spremenite svoje nastavitve uporabe piškotkov.

Katere piškotke uporablja naša spletna stran?

Nujno potrebni piškotki:

Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Taki piškotki obiskovalcu omogočajo nemoteno uporabo spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno.

 • Sprejemanje piškotkov – CookiesAccepted_SI_35: Vodi evidenco, ali sprejemate rabo piškotkov na spletni strani. Ne vsebuje nikakršnih podatkov o uporabniku. Piškotek ostane na vašem računalniku tudi po zaključku seje.
 • Identifikacijska št. seje – ONDEMANDAUTH: Piškotek je potreben, da lahko med svojim obiskom prehajate z ene strani na drugo, kot tudi za shranjevanje podatka o vaši prijavljenosti oziroma neprijavljenosti. Podatki so v njem s pomočjo identifikacijske številke shranjeni anonimno. Piškotek poteče po 20 minutah nedejavnosti oziroma, ko zaključite sejo.

Performančni piškotki:

Piškotki, ki jih uporabljamo za namen izboljševanja uporabniške izkušnje. Informacije, ki jih pridobimo s piškotki nam pomagajo razumeti kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto in na podlagi le-teh se odločamo o funkcionalnih in vsebinskih prilagoditvah.

 • Google analitika: Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje podatkov o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo stran. Na našo stran jih namesti ameriška družba Google, Inc. Piškotki zbirajo podatke anonimno, med drugim podatke o številu obiskovalcev strani, od kod so obiskovalci prišli in katere dele strani so obiskali. Google nato s pomočjo teh podatkov za nas sestavlja poročila in nam pomaga izboljšati stran. Za več informacij obiščite: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  __utma: Piškotek se uporablja za razločevanje med posameznimi uporabniki.
  __utmb: Piškotek se uporablja za določanje nove seje oziroma obiska.
  __utmc: Piškotek se uporablja za skladnost s knjižnico urchin.js.
  __utmz: Piškotek shranjuje informacijo o tem, kako je uporabnik prišel na stran.

Piškotki tretjih spletnih mest:

a) Ikone družabnih omrežij. Na naši spletni strani uporabljamo ikone družabnih omrežij in vanjo včasih vstavljamo video vsebine s strani, kot je npr. YouTube. Posledično se lahko, ko obiščete stran z vsebino, vstavljeno npr. z YouTuba, ali ko se prek ustrezne ikone na naši strani prijavite v družabno omrežje, srečate s piškotki tretjih spletnih strani. Na te piškotke nimamo vpliva; za več informacij si oglejte stran tretjega spletnega mesta, ki te piškotke uporablja.

 • datr: Uporablja se za zagotavljanje varnosti.
 • locale: Piškotek hrani informacijo o jeziku nazadnje prijavljenega uporabnika.
 • reg_fb_gate, reg_fb_ref: Piškotka hranita prvo in zadnjo obiskano Facebook stran. Uporabljata se za __ugotavljanje, kako je uporabnik prišel na Facebook pred prijavo.
 • act: Uporablja se za spremljanje performančne učinkovitosti strani.
 • c_user: V ta piškotek se shrani id uporabnika ki je prijavljen v Facebook. Trajanje je odvisno od izbire uporabnika pri prijavi v Facebook - ostani prijavljen (1 mesec), sicer se pobriše ob koncu seje.
 • lu: Uporablja se za pravilen prikaz prijavne strani.
 • p: Uporablja se za pravilno delovanje Facebook aplikacije.
 • presence: Uporablja se za hranjenje informacije o stanju Facebook chat-a (npr. kateri zavihki so odprti).
 • xs: Hrani informacije o nekaterih izbranih nastavitvah uporabnika (npr. ali je izbral varno brskanje). Trajanje je odvisno od izbire uporabnika pri prijavi v Facebook - ostani prijavljen (1 mesec), sicer se pobriše ob koncu seje.
 • _atuvc: Piškotek se uporablja za pravilen prikaz števila všečkov.
 • _di: Piškotek hrani naključno generirano število in se uporablja za upravljanje drugih piškotkov.
 • _dt: Piškotek hrani naključno generirano število in se uporablja za upravljanje drugih piškotkov.
 • _loc: Piškotek hrani približno lokacijo (državo) uporabnika.
 • _psc: Piškotek se uporablja za beleženje uporabnikovih aktivnosti na socialnih omrežij.
 • _uid: Piškotek hrani naključno generiran id uporabnika
 • _uit: Piškotek hrani čas prijave uporabnika.
 • _user_segment: Piškotek hrani čas prijave uporabnika.
 • _uvc: Piškotek se uporablja za štetje pojavitev uporabnika.
 • _ssh: Piškotek se uporablja za shranjevanje nastavitev.

b) Sledilne značke
Uporabljamo jih za sledenje, merjenje in sporočanje vaše dejavnosti po tem, ko vidite ali kliknete na enega naših oglasov kjerkoli na spletu in prek tega oglasa s klikom pridete na našo spletno stran. Uporablja se tudi, če sami obiščete nekatere naše strani v roku 30 dni od dne, ko ste nekje na spletu videli enega izmed naših oglasov. Naše sledilne značke upravlja AppNexus. Uporabo teh sledilnih značk lahko blokirate tako, da obiščete http://www.appnexus.com/platform-policy#choices in na dnu strani pod razdelkom "opt-out" označite okvirček "opt out".

 • uuid2: Piškoteh hrani naključno generirano vrednosti ki platformi omogoči razlikovanje med brskalniki in napravami. Če se uporabnik odloči da ne želi uporabljati storitve AppNexus (opt-out) se v ta piškotek shrani vrednost -1.
 • sess: Piškotek hrani vrednost 1. Uporablja se za testiranje ali brskalnik dovoli AppNexus piškotke.
 • icu: Piškotek se uporablja za izbiro oglasov in omejevanje prikazovanja enakih oglasov.
 • anj: Piškotek hrani segmente uporabnikov.
 • token*: Piškotki katerih ime se začne s token so varnostni piškotki.
 • acb: Piškotek se uporablja za beleženje prikazanih oglasov.
Sprejemam uporabo vseh piškotkov na tej spletni strani
Zavračam uporabo vseh piškotkov na tej spletni strani
Sprejemam uporabo piškotkov tretjih spletnih mest
Zavračam uporabo piškotkov tretjih spletnih mest

Potrdi spremembe

9. Zasluge

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Putaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10